ÄNDAMÅL

Stiftelsens ändamål är att främja användandet av förnybar energi, primärt solenergi. Val av inriktning på förnybar energi kan förändras och variera från tid till annan, beroende på hur nyttan och effekten av förnybar energi utvecklas eller bedöms utvecklas framöver. Stiftelsen kan exempelvis främja sitt ändamål inom solenergiområdet genom att lämna bidrag till privatpersoner som väljer att införskaffa solceller till sina privatbostadsfastigheter, fritidshus ed. Bidrag ska här primärt ges till privatpersoner bosatta inom Vingåkers kommun. Om stiftelsen inte kan hitta tillräckligt med destinatärer inom Vingåkers kommun, kan bidrag även ges till privatpersoner boende inom Katrineholms kommun och i sista hand till privatpersoner boende i angränsande kommuner.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Stiftelsen Johanssons Solfond
Adress:
  • Billsbro Karlsfrid
  • 643 91 Vingåker
Telefonnummer:070-629 39 73
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar: kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS