ÄNDAMÅL

Stiftelsens ändamål skall vara att i samarbete med Göteborgs kommun, Sjukvårdsstyrelsen och till nytta för arbetarebefolkningen i Göteborg främja sjukvården i Göteborg genom att som komplement till och stöd för de i Göteborg kommunalt bedrivna sjukvårdsinrättningarna tillhandahålla övernattningsmöjligheter åt anhöriga till inrättningarnas, i första hand Sahlgrenska Sjukhusets, patienter. Därvid skall anhöriga till patienter intagna på intensivvårds-, plastikkirurgi-, neurolog- och neurokirurgiavdelningarna äga förtur. Med patienter avses patienter tillhöriga arbetarebefolkningen i Göteborg.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Stiftelsen Johannesvillan
Organisationsnummer:855100-4487
Adress:
  • Skånegatan 29
  • 412 52 Göteborg
Telefonnummer:031-811190
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar:9 213 519 kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS