ÄNDAMÅL

Stiftelsen har till ändamål att bedriva verksamhet som värnar, stödjer och utvecklar människors förmågor och växande. Stiftelsens ändamål är att arbeta för att öka människors medvetenhet om och kring andra värden än materialismens. Stiftelsens ändamål är också att utveckla och aktivera den skapande förmågan hos människor.Stiftelsen har till ändamål att bedriva näringsverksamhet, genom de underavdelningar och kurser som anordnas i enlighet med stiftelsens ändamålsparagrafer. Stiftelsen vill bedriva sin verksamhet enligt ändamålsbestämmelsen och ämnar bedriva sin verksamhet uppfyllande ändamålskravet, såsom barn och ungdomsverksamhet, hjälpverksamhet, utbildning och undervisning, vetenskaplig forskning, nordiskt samarbete.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Stiftelsen Johannesdalsinitiativet
Organisationsnummer:802426-2068
Adress:
  • Wränghede
  • Johannesdalsvägen 36
  • 134 69 Ingarö
Telefonnummer:08-57029501
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar: kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS