ÄNDAMÅL

Stiftelsens ändamål är att, efter det att en tiondedel (1/10) av upplupen årsränta lagts till kapitalet, användas till att förhjälpa kvinnor, som fött minst tre levande barn och utan stadig legd hjälp sköta sitt hushåll till någon tids vila utanför hemmet, helst på landet.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Stiftelsen Johanna Sterns Minne
Adress:
  • Sölvesborgs Kommun
  • Ekonomikontoret
  • 294 80 Sölvesborg
Telefonnummer:0456-816029
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar:231 054 kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Hemsida: Besök hemsidan
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS