ÄNDAMÅL

Av fondens årliga avkastning skall minst tio procent tillföras fondens kapital.Disponibel avkastning skall i första hand användas till stöd åt behövande personer bosattainom Hällaryds församling. I andra hand skall avkastningen användas som stöd och uppmuntran till barn och ungdomar bosatta inom församlingen. Stöd och uppmuntran kanlämnas i form av studiearbete, studieresor m.m.Vid utdelningen skall lämplig hänsyn tas till de föreskrifter som Per Olsson lämnat i sitttestamente den 27 februari 1924.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Stiftelsen Johanna och Per Olssons samfond
Organisationsnummer:836201-2513
Adress:
  • Elisbergsvägen 40
  • 374 70 TRENSUM
Telefonnummer:0454-610 38
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar:370 521 kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS