ÄNDAMÅL

80 % av den årliga avkastningen skall användas till de äldres väl och ve. Återstående avkastning fonderas vidare. Första utdelningen ur fonden skall ske 5 år efter min död och därefter årligen. Med äldres väl och ve menar jag att någon eller några av församlingsborna som ej har egna medel, skall beredas tillfälle till rekreation och vistelse på t.ex. Stiftsgården i Rättvik eller på Finnåker under någon vecka. Skulle dessa gårdar ej längre finnas kvar, skall likande anläggningar användas i första hand och i andra hand något annat som Kyrkan finner lämpligt.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Stiftelsen Johanna Norströms minnesfond
Organisationsnummer:802425-7886
Adress:
  • Sala-Norrby-Möklinta pastorat
  • Borgmästare Lundbergs plan 1
  • 733 30 Sala
Telefonnummer:0224-675400
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar:0 kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS