ÄNDAMÅL

Sedan 10% av årliga räntan lagts till kapitalet skall återstoden utdelas till Jul till knypplerskor, med förmånsrätt för dem som arbetet för mig. Dock ej till dem som hava full fattigvård, eller till dem som ej har hemortsrätt inom kommunen.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Stiftelsen Johanna Larssons donationsfond
Organisationsnummer:802479-2098
Adress:
  • Motala kommun, Ekonomienheten
  • 591 86 Motala
Telefonnummer:0141-225037
E-post:ekonomi@motala.se
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar:7 942 kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS