ÄNDAMÅL

Stiftelsen har till ändamål att i första hand främja och understödja medicinsk, vetenskaplig forskning inom urologien och angränsande ämnesområden, främst genom utdelning av bidrag till välförtjänta och vetenskapligt meriterade forskare och läkare vid Akademiska sjukhuset i Uppsala och Danderyds sjukhus, för forskning och vidareutbildning inom nämnda ämnesområden samt i andra hand därest styrelsen skulle finna, att forskare och läkare vid andra sjukhus eller vetenskapliga institutioner i väsentlig grad med sin forskning kunna bidraga och främja stiftelsens ändamål, skola jämväl dessa forskare och läkare kunna tilldelas bidrag eller stipendier.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Stiftelsen Johanna Hagstrand och Sigfrid Linnérs Minne
Organisationsnummer:802017-0372
Adress:
  • SEB Private Banking, Stiftelser & Företag
  • 106 40 STOCKHOLM
Telefonnummer:08-7637109
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar: kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS