ÄNDAMÅL

Permutation den 13 juni 1975. Fondförvaltningen har genom beslutet överförts till kommunstyrelsen. De nya föreskrifterna har följande lydelse.Donationsfondens avkastning skall stå och växa med ränta på ränte till dess den sammanlagda avkastningen uppgår till 80 000 kronor. Då ställs ränteavkastningen till kommunfullmäktiges disposition att användas till något för samhället nyttigt ändamål. Vid val av ändamål skall tillses att fondmedlen ej används för ändamål inom den specialreglerade kommunala förvaltningsområdet. Avkastningen får vidare ej disponeras för finansiering av löpande driftskostnader inom det oreglerade kommunala förvaltningsområdet. Fonden får disponeras för ändamål inom hela nuvarande Gävle kommun.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Stiftelsen Johan Selggrens Fond
Organisationsnummer:885000-1671
Adress:
  • Gävle kommun, KLK Ekonomi
  • 801 84 Gävle
Telefonnummer:026-17 80 00
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar:2 264 031 kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS