ÄNDAMÅL

Fonden har till ändamål att ge bidrag till hyra eller annat bidrag till boendet, utöver de allmänna statliga och kommunala bostadsbidragen eller vad som i övrigt skall bekostas av allmänna medel, för behövande arbetare och därmed jämställda personerbosatta, i första hand inom förutvarande Växjö stadsförsamling och, i andra hand inom övriga delar av Växjö kommun.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Stiftelsen Johan och Maria Bergs arbetarebostadsfond
Organisationsnummer:829501-6888
Adress:
  • Växjö kommun, Ekonomienheten
  • Box 1222
  • 351 12 VÄXJÖ
Telefonnummer:0470-410 00
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar: kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS