ÄNDAMÅL

Stiftelsens ändamål är att den årliga avkastningen skall en gång om året utdelas med fem lika stora belopp till vardera av fem behövande personer, helst mantalsskrivna i Helsingborgs stad, vilka personer skola vara behövande män, som sett bättre dagar och som varit handlande, tjänstemän eller yrkesutövare, ävensom behövande änkor eller barn till sådana män, med företräde för äldre personer till dessa understöds erhållande. Av sådana behövande personer skola avkomlingar efter helsingborgaren Bengt Henckel och hans maka Anna Chatarina Ek hava företräde till understöds erhållande. Utdelning får ske till högst tio personer på följande villkor. Minst en tiondel av den årliga avkastningen skall läggas till kapitalet.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Stiftelsen Johan och Laura Henckels Understödsfond
Organisationsnummer:843001-4491
Adress:
  • Helsingborgs Kommun
  • Stadsledningsförvaltningen
  • 251 89 HELSINGBORG
Telefonnummer:042-10 50 00
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar: kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS