ÄNDAMÅL

Fondmedlen skall företrädesvis användas för inrättande eller förbättrande av slöjd- och yrkesundervisning åt barn i ålder icke överstigande 25 år, men kunna användas även på annat sätt, varigenom befordras ovan omförmälda syfte: kärlek till nyttigt och gagnande arbete. Vanartiga barn bör framför andra omhändertagas och intresseras för ifrågavarande undervisning.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Stiftelsen Johan och Julia Ekmans donationsfond
Organisationsnummer:872400-0370
Adress:
  • Filipstads kommun
  • Box 303
  • 682 27 FILIPSTAD
Telefonnummer:0590-611 00
E-post:kommun@filipstad.se
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar:105 193 kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS