ÄNDAMÅL

Stiftelsens ändamål är att räntan och inkomsten av fonden skall användas till förvärv av konstverk att öka samlingarna å Malmö Museum eller om pengarna av någon anledning ej skulle kunna användas för sagda ändamål, de så skola användas för annat ändamål, som närmast motsvarar det ovan nämnda.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Stiftelsen Johan och Emmy Aspegrens minnesfond
Organisationsnummer:846006-0026
Adress:
  • Malmö Kommun
  • Stadskontoret, Donationer
  • 205 80 MALMÖ
Telefonnummer:040-34 11 32
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar: kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS