ÄNDAMÅL

Stiftelsen skall användas till kyrkans prydande. Härvid har föreskrivits att medlen skola göras räntebärande och få växa till dess kapitalet uppgår till 70 000 :- kronor, varefter räntan får användas för ovan angivet ändamål. Tillika har föreskrivits skyldighet för församlingen att väl vårda testators och hans hustrus gravplatser å norra kyrkogården i Tidaholm.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Stiftelsen Johan och Emma Johanssons minne
Organisationsnummer:867200-8185
Adress:
  • Tidaholms pastorat
  • Box 93
  • 522 22 Tidaholm
Telefonnummer:0502-19770
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar:336 460 kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS