ÄNDAMÅL

Fondens avkastning skall tillkomma Furudals centralskola enligt sätt som anges i §§ 3 och 4.§ 3 Avkastningen å kapitalet, kronor 20 000 kr, må tagas i anspråk för inköp av aktivitetsmaterial samt till andra utgifter som äro förknippade med den fritid som eleverna tillbringar vid skolan.§ 4 Det tillkommer elevrådet tillsammans med lärarkåren att bestämma hur avkastningen användes.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Stiftelsen Johan och Anna Rustas fond
Organisationsnummer:883201-6789
Adress:
  • Rättviks kommun
  • 795 80 RÄTTVIK
Telefonnummer:0248-70 000
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar:66 659 kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS