ÄNDAMÅL

Stiftelsens avkastning skall användas tilll behövande stadsinnevånare, vilka någon längre tid varit i Sölvesborg bosatta och där haft sin verksamhet och till vilka fattigvården icke är underhålls- eller bidragsskyldig. Vidare och med förenämnda likställda, sådana stadens innevånare, som äro i behov av bidrag till sjukvård, vare sig i hem, å sjukhus, lasarett eller sanatorium eller sådana, som under konvalecens efter genomgången sjukdom ej äro fullt arbetsdugliga. Understöden skall utdelas i så stora poster att verklig hjälp därmed kan ernås. Skulle något år understödsbeloppet icke till fullo utbetalas, skall överskottet tilläggas kapitalet.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Stiftelsen Johan Nilsson och sons donationsfond
Organisationsnummer:836200-4627
Adress:
  • Sölvesborgs kommun
  • Ekonomikontoret
  • 294 80 SÖLVESBORG
Telefonnummer:0456-816000
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar: kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS