ÄNDAMÅL

Att främja ett allmännyttigt ändamål, dock ej till skatter eller företag som enligt lag skola bestridas med skattemedel. I första rummet böra räntemedlen nyttjas till att försköna Säters stads kyrka.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Stiftelsen Johan Jacob Murrays donationsfond
Organisationsnummer:882600-1037
Adress:
  • Säterbygdens församling
  • Coriander allé 2
  • 783 30 SÄTER
Telefonnummer:0225-45 89 01
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar:29 799 kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS