ÄNDAMÅL

Stiftelsens ändamål är att för två vid Lunds Universitet studerande ynglingar ifrån Malmö eller Lund, de i Malmö födda böra hava företräde för dem, som äro i Lund, och komma de som utnämnas till ett sådant stipendium, att behålla detsamma så länge de, såsom studerande vid Lunds Universitet uppehålla sig, utan att hava någon publik lön, samt så länge de därvid ådagalägga flit i sina studier och föra en anständig levnad, varöver Skånska nationen ej lärer underlåta att hava tillsyn.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Stiftelsen Johan Cornelius Ledebourgs stipendiefond
Organisationsnummer:802479-3062
Adress:
  • Lunds universitet, Stiftelseavdelning
  • 221 00 Lund
Telefonnummer:046-222 00 00
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar: kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS