ÄNDAMÅL

Stiftelsens ändamål är att räntorna skola, på sätt museistyrelsen finner lämpligt, användas till ökande och vård av de kulturhistoriska och i huvudsak de Malmöhistoriska samlingarna. De få icke användas för de naturhistoriska samlingarna eller till inköp av samtida bildande konst. Räntemedlen behöva icke årligen ugivas, utan kunna helt eller delvis reserveras för kommande års inköp.Kapitalet må aldrig minskas.Så länge donator lever må icke utan hans medgivande fondens avkastning av museistyrelsen angivna ändamål användas utan skall i sin helhet årligen tilläggas kapitalet.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Stiftelsen Joh. och Emmy Aspegrens fond
Organisationsnummer:846006-0042
Adress:
  • Malmö Kommun
  • Stadskontoret, Donationer
  • 205 80 MALMÖ
Telefonnummer:040-34 11 32
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar: kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS