ÄNDAMÅL

Stiftelsens avkastning ska, sedan 10 procent avsatts till fondkapitalet, i första hand utgå till vårdnaden för all framtid av August Joelssons föräldrars gravplats. Vad som därefter återstår skall efter kyrkorådets eller förvaltarens prövning användas till främjandet av kyrklig församlingsvård och församlingsgemenskap inom nuvarande Vånga församling åt lidande, gamla och ensamma.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Stiftelsen Joel och Anna-Stina Magnussons Rökstorp donationsfond
Organisationsnummer:825000-1685
Adress:
  • Norrköpings pastorat
  • Box 263
  • 601 04 Norrköping
Telefonnummer:011-241000
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar:3 387 897 kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS