ÄNDAMÅL

Ändamålet är att bistå unga sångstuderanden, vilka icke utan ekonomiskt stöd kunna förväntas att starta eller fullborda sin utbildning. I viss mån bör behovsprövning ske.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Stiftelsen Joel Berglunds Stipendiefond
Organisationsnummer:802012-8511
Adress:
  • Stiftelsen Kungliga Teaterns Solister
  • Box 16253
  • 103 24 STOCKHOLM
Telefonnummer:070-4951719
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar: kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS