ÄNDAMÅL

Stiftelsen ändamål är att såsom ett kulturminne bevara Jöns Jons-gården i avsikt att giva kommande släkten en bild av en bondgård under 1800-talet i denna bygd. Gården skall i möjligaste mån återställas och för framtiden bevaras i det skick och med den inredning, som den hade under tiden omkring 1800-1890 samt på lämpliga tider hållas tillgänglig för visning för allmänheten.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Stiftelsen Jöns Jons-gården
Organisationsnummer:843000-2231
Adress:
  • Rolf Leire
  • Strandbadsvägen 4
  • 263 75 Nyhamnsläge
Telefonnummer:042-34 41 49
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar: kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS