ÄNDAMÅL

Stiftelsens ändamål skall vara att ge hjälp och understöd till barn och ungdom och andra behövande från Jönköpings län enligt de riktlinjer, som gäller för Stiftelsen Solstickans verksamhet: ”Medlen skall användas till fromma för sjuka och klena barn, i synnerhet invalidiserade och kroniskt sjuka, samt för andra behövande, i synnerhet åldringar, vilka av kommittéerna för länen bedömas vara i behov av hjälp, som ej på annat sätt kan tillgodoses.” Stiftelsen verkar för sitt ändamål huvudsakligen genom att avkastningen av stiftelsens medel, efter avdrag för kapitalisering och förvaltningskostnader, överlämnas till Stiftelsen Solstickans Länskommitté i Jönköpings län. Utdelning av medlen ombesörjs av Länskommittén.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Stiftelsen Jönköpings läns Solsticka
Organisationsnummer:826001-8976
Adress:
  • Assar Johansson
  • Sjögatan 8 A
  • 553 32 Jönköping
Telefonnummer:36135205
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar:1 842 020 kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS