ÄNDAMÅL

Stiftelsen Jämtlands Läns Bibliotek har till ändamål att äga och förvalta bibliotekets samlingar, biblioteksfastigheten samt övrig egendom. Bibliotekets verksamhet skall vara så utformad att den gagnar hela länets befolkning.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Stiftelsen Jämtlands läns bibliotek
Organisationsnummer:893200-2838
Adress:
  • Jämtlands läns bibliotek
  • 831 80 Östersund
Telefonnummer:063-143050
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar:19 982 080 kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS