ÄNDAMÅL

Att stärka Sveriges försvar i samarbete med försvarsmakten genom att vid ett tillfälle årligen dela ut stipendium till person eller personer i Försvarsmaktens specialförbandssystem (nedan kallat SFL), i första hand Särskilda Skyddsgruppen (nedan kallad SSG) eller motsvarande, som i sin tjänsteutövning och i fredens syfte visat mod, uthållighet, ansvar, engagemang, framåtanda, kamratskap, lojalitet, ödmjukhet och optimism i Jespers anda.Kandidat/kandidater till det årliga stipendiet väljs ut internt inom SSG, där förtroendevalda skall ingå i beredningen, genom en av dem bestämd urvalsprocess. Personal tjänstgörande inom SFL äger rätt att föreslå kandidat. SSG presenterar kandidat/kandidater för styrelsen, som slutligen beslutar om utdelning.Stipendiet utdelas i form av ett diplom och en summa pengar. Diplomets utförande och utseende får ej förändras. Beloppet bör vara i storleksordningen 10 000 kr. Beloppets storlek beslutas av styrelsen varje år.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Stiftelsen Jesper Lindbloms Minne
Organisationsnummer:802425-6797
Adress:
  • Anna Jonsson
  • Bruksgatan 23
  • 544 30 Hjo
Telefonnummer:0703-811861
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar:419 039 kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS