ÄNDAMÅL

Års- eller halvårsvis enligt vissa föreskrivna grunder i form av understöd utbetalas till sådana tulltjänstemänskor, som utan att behöva vara medellösa, dock vore i verkligt behov av understöd och som hade barn, särskilt gossar, att uppfostra. Bevilja bidrag åt barn även i fall donationsurkunden närmast åsyftar änkeunderstöd och – omvänt – åt änka, frånskild hustru eller kvinna, med vilken befattningshavaren sammanlevt under äktenskapsliknande förhållanden, även i de fall där donator närmast åsyftat understödjande av barn.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Stiftelsen Jenny och Per Ljungbergs Understödsfond
Organisationsnummer:802002-1104
Adress:
  • Tullverket,Företagsenh.Kerstin Ehlin
  • Box 12854
  • 112 98 STOCKHOLM
Telefonnummer:0771-520520
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar: kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS