ÄNDAMÅL

Fonden har permuterats den 16 april 1971. Gällande bestämmelser gäller:Att av den årliga räntan skall minst 1/10 läggas till kapitalet,att återstoden, avrundad till närmast lägre jämna hundratal kronor, av kollegiet utdelas som stipendium till mindre bemedlad, studiebegåvad och välartad elev på treårig humanistisk, samhällsvetenskaplig eller naturvetenskaplig linje av gymnasieskolan vid skolenheten Vasaskolan i Gävle,att efter att ha genomgått gymnasialt studium bör stipendiat fortsättningsvis inneha stipendiet för väl vitsordade studier vid högre utbildningsanstalt till studierna för avsett yrke avslutats, i regel dock högst fem år.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Stiftelsen Jenny och F L Erikssons stipendiefond
Organisationsnummer:885000-8866
Adress:
  • Gävle kommun, KLK Ekonomi
  • 801 84 Gävle
Telefonnummer:026-17 80 00
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar:616 574 kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS