ÄNDAMÅL

Fonden skall i huvudsak användas för stöd av församlingens verksamhet på sommargården Glämsta, Väddö-backa, samt för stipendium vid studier på universitet i Israel, i första hand Hebreiska Universitetet i Jerusalem. Vid fördelning enligt ovan skall åttio (80) procent av disponibel fondavkastning användas för Judiska Församlingens verksamhet på sommargården Glämsta, Väddö-backa, varav hälften för den kulturella och fysiska (sportliga) verksamheten på sommarlägret och hälften för den normala driften och verksamheten på Glämsta. Resterande tjugo (20) procent av fondavkastningen skall benyttjas för stipendium till manliga och/eller kvinnliga studerande medlemmar av Judiska Församlingen för studier på universitet i Israel dock med företräde för studier vid Hebreiska Universitetet i Jerusalem.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Stiftelsen Jennie och Simon Bricks donationsfond
Organisationsnummer:802424-6244
Adress:
  • Box 7427
  • 103 91 Stockholm
Telefonnummer:08-58785800
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar: kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS