ÄNDAMÅL

Stiftelsens huvudsakliga ändamål är att stödja vetenskaplig forskning, speciellt inom området för urologi, inkluderande cancerforskning, samt forskningsområden av betydelse för urologi. Stödet lämnas företrädesvis genom anslag till japanska och svenska eller andra skandinaviska forskare och institutioner. Stiftelsen skall även verka för att främja vetenskapliga kontakter till gagn för Japan och Skandinavien. I görligaste mån skall man verka för att anslag med företrädesrätt utdelas till sådana projekt där forskare i de båda regionerna samarbetar. Medel kan även användas för och för deltagande i vetenskapliga konferenser/seminarier inom de områden som här ovan beskrivits.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Stiftelsen Japanese-Swedish Research Foundation
Organisationsnummer:802011-5773
Adress:
  • Marianne Brehmer
  • Grev Turegatan 52
  • 114 38 Stockholm
Telefonnummer:070-8510177
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar: kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS