ÄNDAMÅL

Den årliga avkastningen av kapitalet ska vid avslutningen av varje läsår utdelas som ett eller flera premier till elever, som gjort sig därav förtiänta, varvid nödig hänsyn även ska tas till elevernas ekonomiska förhållanden. Om i en framtid Falkenbergs stads skolor för yrkesundervisning skulle läggas ned eller övergå i annan skolform eller ock helt övertas av staten ska fonden överlämnas till Falkenbergs hantverks- och industriidkareförening, som vid sådant fall äger fri bestämmande rätt över fondens framtida användning utan att likväl kapitalet i fonden minskas .Länsstyrelsen har i beslut den 7 september 2015 medgett att förvaltaren får förbruka tillgångarna i stiftelsen enligt sitt ändamål eller ett ändamål som så nära som möjligt motsvarar detta .

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Stiftelsen Janne Anderssons Donationsfond
Organisationsnummer:849000-4440
Adress:
  • Falkenbergs Kommun
  • Nygatan 34
  • 311 80 Falkenberg
Telefonnummer:0346-886091
E-post:david.sjolinder@falkenberg.se
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar:0 kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS