ÄNDAMÅL

Fattiga skolbarn för beklädnad till jul och skall varma kläder av god kvalitet av kyrkohedern i församlingen, eller den han därtill lämnar uppdrag, anskaffas, hälften skall utdelas till hjälp åt sådana fattiga som ej söker fattigvårdens hjälp. Fördelningen av medlen skall ske av kyrkorådet i samband med uppgörandet av årets förslag till stat och utdelas första söndagen i december. Av medlen skall tvåhundra kronor användas till gravvård och skall graven av församlingen lämnas någon vård.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Stiftelsen Jan P Lindboms donation
Organisationsnummer:872400-1972
Adress:
  • Filipstads församling
  • Box 16
  • 682 21 FILIPSTAD
Telefonnummer:0590-187 65
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar:8 411 kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS