ÄNDAMÅL

Av fondens årliga avkastning lägges en tillräcklig del till kapitalet för att bibehålla eller helst öka realvärdet av fonden med 1 – 2 % per år.Återstående del av avkastningen disponeras för utdelning, som stöd för forskning och utveckling, eller som belöning till personer (oavsett nationalitet), som genom sin forskning eller på annat sätt verksamt bidrager eller har bidragit tillatt förhindra storskalig förstöring av naturmiljöeratt återställa skadade miljöer i ekologisk balansatt förhindra utdöendet av växt- och djurarteratt motverka öknars utbredningatt sprida kunskap om och väcka intresse för hithörande frågor.Utdelning av medel må ske årligen eller med kortare eller längre intervall, beroende på tillgången av väl förtjänta projekt eller kandidater.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Stiftelsen Jan Lindblad-fonden
Organisationsnummer:802477-9087
Adress:
  • Kungl. Vetenskapsakademien
  • box 50005
  • 104 05 STOCKHOLM
Telefonnummer:08-673 95 00
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar: kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS