ÄNDAMÅL

Sedan av fondens årliga avkastning minst 10 procent lagts till kapitalet, skall resterande avkastning användas för främjande av biokemisk forskning, särskilt angående överkänslighetens, virussjukdomarnas och ärftlighetens biokemi. Tillgängliga medel utdelas som stipendier till yngre, ännu obefordrade forskare (inbegripet docenter), som arbetar inom nämnda forskningsområden. Medlen utdelas, efter ansökan av matematisk-naturvetenskapliga fakulteten på förslag av institution för organisk kemi och biokemi.En mindre del av avkastningen må dock, om skäl därtill äro, ställas till ifrågavarande institutions förfogande för angivna forskningsändamål enligt de närmare bestämmelser, som meddelas av fakulteten efter förslag av institutionen.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Stiftelsen Jan-Artur Ekströms minnesfond
Organisationsnummer:802006-5945
Adress:
  • Ekonomiavd/Sveaplan
  • Stockholms universitet
  • 106 91 STOCKHOLM
Telefonnummer:08-16 20 00
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar: kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS

ÄNDAMÅL

Sedan minst tio procent av fondens avkastning lagts till kapitalet skall återstående avkastning användas till stipendium till elev, som visat särskild håg och fallenhet för studier i kemi, fysik eller biologi, utan avseende å vederbörandes insikter i övriga ämnen. Stipendiets storlek skall varje år bestämmas av skolans rektor med iakttagande av att stipendiet icke bör utgå med lägre belopp än kr. 500:-.Vad som härefter återstår av fondes avkastning skall avsättas för främjande av utbildingen inom ovannämnda ämnesgrupper särskilt genom fullständigande – i den mån medel därtill icke kan påräknas på annat sätt – av ifrågavarande institutioners experimentella utrustning.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Stiftelsen Jan-Artur Ekströms Minnesfond
Organisationsnummer:802407-2111
Adress:
  • Lidingö Stad
  • 181 82 LIDINGÖ
Telefonnummer:08-7313000
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar: kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS