ÄNDAMÅL

Att förvalta stiftelsens samlingar och markområden och hålla dem tillgängliga för allmänheten. Stiftelsen skall inom i huvudsak Jämtlands län bedriva och främja kulturminnesvård och museal verksamhet liksom annan därmed förenlig och närstående kulturell verksamhet. Stiftelsen äger även, då så befinnes lämpligt i egen regi eller genom särskilt bildat organ, genom uthyrning eller annorledes affärsmässigt utnyttja de byggnader varöver stiftelsen äger förfoga.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Stiftelsen Jamtli
Organisationsnummer:893200-0303
Adress:
  • Box 709
  • 831 28 Östersund
Telefonnummer:063-150100
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar:79 021 000 kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS