ÄNDAMÅL

Av den årliga avkastningen av fonden, sedan en tiondel lagts till kapitalet skall användas för de i gåvobrevet angivna ändamålen.Stiftelsens ändamål är att stödja och främja sådan missionsverksamhet, som bedrivits och alltjämt bedrives av Evangeliska fosterlandsstiftelsen, att understödja och möjliggöra Guds ords predikande i ren luthersk anda och i enlighet med evangelisk luthersk lära, särskilt genom att upplåta ovannämnda kyrka och de andra kyrkor, som stiftelsen kan förvärva för sådan förkunnelse samt att förvalta och använda stiftelsens egendom och inkomster för sådan verksamhet. Verksamheten bör, som hittills inom Evangeliska Fosterlandstiftelsen, ha till uppgift att förkunna människors frälsning genom Jesus, Guds son. Sekterisk eller politisk förkunnelse och propaganda får icke bedrivas eller stödjas. Verksamheten bör i möjligaste mån bedrivas i samverkan med Svenska evangeliskt lutherska kyrkan.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Stiftelsen James och Maria Svenssons Missionsfond
Organisationsnummer:864502-1117
Adress:
  • EFS i Väst-Sverige
  • Hjälmareds allé 24
  • 441 95 Alingsås
Telefonnummer:033-103171
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar:293 145 kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS