ÄNDAMÅL

Stiftelsens övergripande ändamål är att gagna diabetikerna i f.d Kristianstads län. Detta skall ske på sätt som stiftelsens styrelse bestämmer med hänsyn till de aktuella behoven. Som exempel härpå hur de tillgängliga medlen kan användas anges följande:a) Stöd till de lokala diabetesföreningarna i f.d Kristianstads län för deras informations- och medlemsvårdande verksamhet.b) Projekt som bedrives av lokalföreningarna i f.d Kristianstads län till gagn för diabetiker, t.ex. kategorier som behöver speciell uppmärksamhet såsom diabetessjuka barn och ungdomar, deras föräldrar, äldre diabetiker, diabetiker med senkomplikationer p.g.a. diabetes m.fl.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Stiftelsen Jakob Jakobssons minnesfond
Organisationsnummer:838202-1809
Adress:
  • Gösta Klinteberg
  • Floravägen 28 A
  • 291 43 Kristianstad
Telefonnummer:044-21 20 51
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar:0 kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS