ÄNDAMÅL

Ändamålet är att verka för ett ömsesidigt förtroende mellan judar och kristna.att medverka till undanröjandet av missförstånd, misstolkningar och misstänksamhet i kristen förståelse av judisk tro och existens.att verka för en djupare insyn ijudisk tro och fromhet.att befrämja en vänskplig inställning till Israels land och folk.att på ett praktiskt sätt satsa på projekt som på ett positivt sätt blir till hjälp för befolkningen i Israel.att på en kristen-ekumenisk basis arbeta för ett förverkligande av dessa syften.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Stiftelsen Jabbok
Organisationsnummer:802011-9692
Adress:
  • Benson
  • Skarpnäcks Allé 58 IV
  • 128 33 SKARPNÄCK
Telefonnummer:08-6042589
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar: kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS