ÄNDAMÅL

Stiftelsens ändamål är att räntan samlad under trenne år, såsom stipendium av promotor tilldelas den av vid då inträffande promotion graduerade PhilosofieMagistrar, som enligt inhämtat yttrande av filosofiska fakulteten, ådagalagt mesta håg och fallenhet för sant framsteg uti någon av naturalhistoriens delar, och företrädesvis åt dem som ägnat sig åt Etnomologiens eller Botanikens studium.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Stiftelsen J W Zetterstedts premiefond
Organisationsnummer:802479-7865
Adress:
  • Lunds universitet, Stiftelseförvaltning
  • Box 117
  • 221 00 Lund
Telefonnummer:046-222 00 00
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar: kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS