ÄNDAMÅL

Disponibel avkastning skall i första hand utdelas till inom Fivelstads församling bosatta personer, vars huvudsakliga inkomst utgöres av folkpension och som på grund av sjukdom eller andra ömmande omständigheter kunna vara i behov av hjälp till sitt uppehälle eller vård för återvinnande av hälsa. Därvid skola personer, som av läkare rekommenderas specialistvård äga företräde. Disponibel avkastning får i andra hand utdelas till behövande folkpensionärer från Fivelstads församling som bor på servicehus eller motsvarande inrättning inom Motala kommun. Disponibel avkastning får i tredje hand utdelas till behövande personer som är mantalsskrivna och boende inom Fivelstads församling. Disponibel avkastning får i fjärde hand utdelas till behövande folkpensionärer inom Motala kommun.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Stiftelsen J R Karlssons donation
Organisationsnummer:802479-2080
Adress:
  • Motala kommun, Ekonomienheten
  • 591 86 Motala
Telefonnummer:0141-225037
E-post:ekonomi@motala.se
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar:42 024 kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS