ÄNDAMÅL

Stiftelsens ändamål är att 1/5 läggas till kapitalet, de övriga 4/5 av avkastningen skola användas till allmännyttiga ändamål inom Trolle Ljungby förutvarande kommun.Det förutsättes som regel att förfogandet över den disponibla delen av fondens avkastning kommer att ske i början av varje kalenderår. Detta må ej förhindra att, där ett visst ändamål anses kräva en större summa, flera års avkastning må uppsamlas och komma till användning först efter det de avsatta medlen jämte upplupen ränta uppgå till den avsedda summan.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Stiftelsen J P Bengtssonska fonden
Organisationsnummer:838200-1710
Adress:
  • Kristianstads kommun
  • Västra Storgatan 12
  • 291 80 Kristianstad
Telefonnummer:044-13 50 00
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar:64 075 kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS