ÄNDAMÅL

Av fondens årliga avkastning skall sedan först en fjärdedel lagts till fondkapitalet återstoden årligen vid julen utdelas till behövande Bröder eller någon av deras efterlevande anhöriga. Det till utdelning disponibla beloppet fördelas i poster, som till antal och storlek bestämmes av de Bröder som förvalta fonden. Skulle något år utdelning ej äga rum reserveras beloppet till nästkommande år eller tillföres fondens kapitalbelopp.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Stiftelsen J Mobergs Donationsfond
Organisationsnummer:889201-6521
Adress:
  • St Johanneslogen Bifrost
  • Köpmangatan 46
  • 852 32 Sundsvall
Telefonnummer:060-615128
E-post:bifrost@frimurarorden.se
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar:193 000 kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS