ÄNDAMÅL

Disponibel avkastning skall utdelas som stipendium av Kunl. Lantbruksakademiens förvaltningskommitté för tvenne år till en behövande och arbetsam elev vid Ultuna lantbruksinstitut eller annat i dess ställe möjligen blivande högre läroverk för lantbruket med företrädesrätt för därvid studerande, med goda vitsord försedd anförvant till mig eller min avlidna hustru Maria Kristina Svensson. Om Jönköpings läns lantbruksskola upphör, utgår hela räntan till stipendiumet.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Stiftelsen J.M. Svenssons donationsfond
Organisationsnummer:802409-4776
Adress:
  • Kung.Skogs- och Lantbruksakad.
  • Box 6806
  • 113 86 STOCKHOLM
Telefonnummer:08-54547700
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar: kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS