ÄNDAMÅL

Har till ändamål att genom sin ränteavkastning bereda Sällskapet tillfälle att främja vetenskaplig forskning rörande lungsjukdomar med företräde för tuberkulösa sjukdomar.Sedan av fondens avkastning årligen högst en femtedel blivit lagd till dess kapital, användes återstoden av upplupna räntemedel i jämna hundratal kronor inom tre år till utdelning av anslag inom i § 1 angivna forskningsområden.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Stiftelsen J Lefflers fond
Organisationsnummer:802403-5514
Adress:
  • Box 738
  • 101 35 Stockholm
Telefonnummer:08-4408860
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar: kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS