ÄNDAMÅL

Stiftelsens ändamål är att förvalta fastigheten Gårö 1:270 med därtill hörande byggnader och anläggningar samt i dessa förvarade inventarier m.m. samt bedriva därmed sammanhängande verksamhet.Förvaltningen bör ske på ett sådant sätt att den nuvarande industrimiljön bevaras så orörd som möjligt. Byggnader, anläggningar och inventarier bör sålunda underhållas så att anläggningen som helhet kan drivas under längre eller kortare perioder. De bör också i den mån detta är praktiskt möjligt, hållas tillgängliga för allmänheten, då någon dylik industrimiljö knappast kan återfinnas någon annorstädes.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Stiftelsen J E Hylténs Metallvarufabrik i Gnosjö
Organisationsnummer:828000-5698
Adress:
  • Storgatan 8
  • 335 80 GNOSJÖ
Telefonnummer:0370-91700
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar:966 253 kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS