ÄNDAMÅL

Fondstyrelsen skall använda den årliga avkastningen till bidrag till sjuk- och hälsovård samt till rekreationsresor och vistelse på annan ort under semestertid.Bidrag må endast lämnas till innehavare av ordinarie tjänst vid bankens centralkontor iStockholm och därunder lydande kontor i Stockholm och till förutvarande tjänsteinnehavare därstädes eller vid förutvarande Skandinaviska Bankens Stockholmskontor, som avgått med pension; dock må bidrag till sjuk- och hälsovård även lämnas på grund av behov därav för medlem av bidragsberättigads familj. Vid utgivande av bidrag skall företräde tillkomma den som den 31 mars1917 innehade ordinarie tjänst vid Skandinaviska Kreditaktiebolagets Stockholmskontor. Årsbidrag till resor eller till ombyte av vistelseort må ej, annat än undantagsvis sättas lägre än till kr 500:-.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Stiftelsen J C:son Kjellbergs Donationsfond
Organisationsnummer:802001-7722
Adress:
  • S-E Banken Stiftelseförvaltnin
  • 106 40 STOCKHOLM
Telefonnummer:08-7636812
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar: kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS