ÄNDAMÅL

Av den årliga avkastningen skall minst en tiondel läggas till kapitalet. Resterande avkastning skall i första hand användas för sjukvårdsändamål som Sigtuna Kommun inte har skyldighet att bekosta. I andra hand till understöd åt långvarigt sjuka personer som är i behov av bidrag till rehabilitering eller konvalescentvård.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Stiftelsen J A Wahlbergs donationsfond
Organisationsnummer:814800-8256
Adress:
  • Sigtuna Kommun
  • 195 85 MÄRSTA
Telefonnummer:08-59126000
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar:707 506 kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS