ÄNDAMÅL

Någon större tjenlig byggnad efter behofvet än den nu varande dermed uppföres; på det flere åldrige personer fader och moderlöse fattige barn, som dagligen stryka omkring och äro församlingens innevånare till betungande, kunna få bättre inrymme med husrum, uppehälle och bärgning, så långt det förslår, hvilket lemnas till församlingens Respektifve ledamöters – Ppastors och Ekonomie Directeuren Ringqvists benägna åtgärd att öfverlägga och vidtaga den bäst passande författning till ändamålets vinnande, hvarvid erhindras om lika behöfvande uslingar inom Socknen på en gång söka husrum och fattig del med någon från Tryfalls egor, bör den sistnämnda åtnjuta förmånsrätten.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Stiftelsen J A Svanshals fond
Organisationsnummer:802479-2072
Adress:
  • Motala kommun, Ekonomienheten
  • 591 86 Motala
Telefonnummer:0141-225037
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar:20 437 kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS