ÄNDAMÅL

Fonden skall utgöra en särfond med samma ändamålsbestämning som sociala centralnämndens 1: samfond. Detta innebär således:Att av fondens årliga avkastning skall minst 10 % läggas till fondkapitalet,att den för utdelning avkastningen används för bidrag till behövande ensamstående kvinnor inom förutvarande Gävle stad,att bidrag utgår i storleksmaximerade belopp som hjälp till rekreationsresor eller inköp av trivselskapande föremål,att vid disposition av medel från fonden skall hänsyn tas till föreskrifterna för donationen i den utsträckning som finnes lämpligt samtatt avkastningen ej får användas för ändamål som skall tillgodoses med utedebiterade medel.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Stiftelsen J.A. och U.L. Bångs fond
Organisationsnummer:885000-9062
Adress:
  • Gävle kommun, KLK Ekonomi
  • 801 84 Gävle
Telefonnummer:026-17 80 00
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar:1 605 087 kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS