ÄNDAMÅL

Avkastningen av donationen får användas inom Torpa socken till såväl sociala som kulturella och ideella ändamål vartill kommunala utdebiteringar icke komma ifråga. Sådana ändamål som böra komma ifråga vid utdelande av anslag från donationen äro exempelvis stipendier åt elever vid yrkes- folkhögs- lantbruks- och lanthushållsskolor, anslag till upplysningsverksamhet såsom bidrag till föreläsningsförening, bibliotek, studiecirklar m m. Bidrag bör även i mån av tillgång kunna lämnas till hälsovård exempelvis bastubad, sjukkassa, bidrag till avlöning åt hemvårdarinna, samt andra för folkhälsans främjande viktiga ändamål vartill kommunala medel icke utdebiteras. Vidare kan anslag till hembygdsvård även komma ifråga.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Stiftelsen J A Nilssons donation
Organisationsnummer:829000-0911
Adress:
  • Norrtorpa Ekebacken 1
  • 341 74 ANNERSTAD
Telefonnummer:0372-201 51
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar:0 kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS