ÄNDAMÅL

Från fonden utdelas årligen ett pris, benämnt Letterstedtska priset för översättningar, för någon under nästföregående kalenderår i tryck utgiven översättning till svenska av något förträffligt utländskt arbete inom litteraturens, industriens eller vetenskapens område eller av någon särdeles utmärkt undervisningsbok för ungdomen. Priset utgöres av antingen penningbelöning eller guldmedalj eller sådan medalj jämte penningbelöning.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Stiftelsen J A Letterstedts fond för översättningar
Organisationsnummer:802408-1625
Adress:
  • Kungliga Vetenskapsakademien
  • Box 50005
  • 104 05 STOCKHOLM
Telefonnummer:08-6739500
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar: kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS